VR Nyheter 20111125

4:49 min
Minskade halter av miljögifter i svensk insjöfisk. Globala uppvärmningen kan bli mindre än förväntat.