Den bästa undervisningen för eleverna

42 min
Om pedagogik och IKEAskandalen i dagens program. Hur ska vi tänka kring lärande i skolan, hänger det på att lärare ska känna till de senaste rönen om hur våra hjärnor fungerar, eller handlar det om att arbeta med lust och lekfullhet i undervisningen? I Epstein i P1 ägnar vi oss åt skolan genom att bjuda in lajvarna Miriam Lundqvist och Anna-Karin Linder från Lajvverkstaden som sätter ihop pedagogiska rollspel för undervisning i till exempel matematik, historia och svenska. Dessutom ringer vi upp Ulla Runesson, professor i pedagogik som berättar om lärandets mysterier. Men vi börjar sändningen med att fråga oss: Hur påverkas synen på IKEA av skandalen med nazisympatiserande tyska chefen för företaget? Med från Berlin är vår korrespondent Daniel Alling, samt varumärkesforskare Eva Ossiansson.