Den orätttvisa skolan: Skolans lokaler spelar större roll än man tror Och varför är flickor nästan alltid bättre än pojkar?

15 min
Skolornas lokaler kan se ut på helt olika sätt, vilket gör att eleverna får olika förutsättningar för sitt lärande. Det är ett problem vi hör mer om i dagens OBS. En annan fråga är varför pojkar är sämre än flickor i nästan alla ämnen i skolan. Det har bland annat med våra olika förväntningar att göra.

I Sverige är den fysiska skolmiljön inte styrd, varken i skollag eller läroplan – det står bara att lokalerna ska vara ändamålsenliga. De lokala skillnaderna är stora – vilket också leder till att Sveriges skolbarn får olika förutsättningar för sitt lärande, menar Bodil Cronquist i dagens OBS.

Hör också om hur det kan komma sig att pojkar presterar sämre än flickor i nästan alla ämnen i skolan. Mia Heikkilä var sekreterare i Delegationen för Jämställdhet i skolan och hon menar att vuxna har olika förväntningar på pojkar och flickor i skolan: men att man i allmänhet låtsas att det inte gör några skillnader.