Hedersmordet på Pela

88 min
Den 24 juni 1999 skjuts 19 åriga Pela till döds i familjens hus i irakiska Kurdistan under en semester resa till hemlandet. Motivet är att hon rymt hemifrån och inte levde efter familjens regler och traditioner efter familjens flytt till Sverige.

Pelas lillasyster Breen, kontaktar svensk polis och man påbörjar en förundersökning trots att oddsen att nå domstol är de sämst tänkbara:

Offret är visserligen hemmahörande i Farsa i södra Stockholm, men hon saknar svenskt medborgarskap. Mordet har begått i ett land som saknar diplomatiska förbindelser med Sverige. Polisen har inte kunnat undersöka brottsplatsen, saknar tekniks bevisning och dessutom är huvudvittnet, lillasystern Breen, kvar i Kurdistan.

Dåvarande utrikesminister Anna Lind blir engagerad i fallet och den tysta diplomatin leder så småningom till att svensk polis lyckas få hem lillasystern.

Drygt 1 ½ år efter dödsskjutningen startar så rättegången som kommer att gå till historien som den första hedersmordsrättegången i Sverige. De åtalade är två av offrets farbröder. De hävdar att de är oskyldiga till mordet och lägger skulden på Pelas pappa.  Pappan har aldrig hörts av svensk polis men har i flera intervjuer och brev tagit på sig mordet på dottern. Den svenska domstolen väljer dock att gå helt på lilla syster Breens version av mordet och i januari 2001 dömer rätten farbröderna till livstids fängelse för hedersmordet på Pela.