Hög tid för en svensk visselblåsar-lag?

20 min
Det är hög tid att Sverige, precis som till exempel Norge och Storbritannien, inför en lag som skyddar så kallade visselblåsare. Det anser organisationen Transparencey International i Sverige och pekar på att ett stort antal undersökningar visar att visselblåsning (whistleblowing), spelar en avgörande roll i arbetet mot korruption. I år verkar organisationen inte dela ut något pris till Årets visselblåsare. Att de är så få och inte värda något pris - kan det bero på att de inte har något skydd?

Dessutom finns det inte mindre än fem internationella konventioner om korruption som innehåller bestämmelser om visselblåsning. Och som Sverige borde följa.

Aktuellt inte minst efter vårdskandalerna

Frågan om visselblåsning har aktualiserats igen, inte minst av de senaste larmen om vanvård på äldreboenden.

Europarådets organisation mot korruption () har tidigare dessutom anmodat Sverige att upplysa tjänstemän om att korruption ska rapporteras.

Helt bortglömd broschyr om mutor och jäv

Svaret den gången blev en liten, idag helt bortglömd, broschyr med titeln Mutor och jäv.

-Det handlar om att skapa rimliga förutsättningar för personer som i god tro och på rimliga grunder slår larm om korruption och andra allvarliga missförhållanden, säger Per Larsson, doktorand på Juridicum vid Stockholms Universitet.

Inte skydd för ohämmat läckande

-Inte om att skydda mer eller mindre ohämmat läckande typ Wikileaks, betonar han."Whisteblowing"

Per Larsson har just skrivit rapport med titeln "Whisteblowing" på uppdrag av organisationensvenska avdelning. Organisationen har annnars sitt i Berlin.

Visselblåsare fick upprättelse 

Hör honom och hans norska kollega, Birthe Taraldset, om läget i Sverige och lagen i Norge.

I Norge har lagen nu tillämpats upp mot 30 gånger. Flera av fallen väntar på slutligt avgörande i Högsta Domstolen.

I det mest kända så kallade Siemens-fallet fick visselblåsaren upprättelse.

Flera grupper borde skyddas?

Men den norska lagen skyddar enbart arbetstagare.

-Möjligen borde den skydda även andra grupper i samhället, tycker Birthe Taraldset, som är advokat och politiker (H). 

Företagets officielle dåre

Framsynta organisationer har sen länge förstått vikten av att släppa fram kritik och avvikande åsikter. Vatikanen hade en gång traditionen att utse en djävulens advokat under påveval och liknande. 

Vd:n för British Airways lär har utsett en person till officiell corporate fool- "företages dåre" - som får höja rösten och kritisera ledningen under möten.    

Josefine Hökerberg skriver i DN den 16 november:

Sjuksköterskor ringer och viskar på rasten. De som tar kontakt är livrädda och vågar knappt presentera sig. Trevande berättar de sina historier, den ena rysligare än den andra. Anhöriga är rädda för att släktingen ska utsättas för repressalier om det kommer ut att de pratat. Anställda fruktar att få sparken.