Flyktingkatastrofen i Medelhavet, ökade sjukskrivningar och Arbetsförmedlingens service

41 min
Med anledning av flyktingkatastrofen på Medelhavet ringer vi idag upp de svenska EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström, Folkpartiet, Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, och Malin Björk, Vänsterpartiet, för att fråga dem vad de tänker göra de närmsta dagarna.

 Tror de att EU:s medlemsländer kan komma överens om hur ansvaret kan delas?

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill samla arbetsmarknadens parter för att komma till rätta med de ökande kostnaderna för sjukskrivningar. Louise glädjer sig över att ojämställt hushållsarbete nu lyfts fram som en bidragande orsak till stressrelaterade sjukskrivningar. Och hon har förstås ett eget förslag på hur problemen kan lösas.

Sociologen Roland Paulsen har fått en hel del uppmärksamhet för sin bok Vi bara lyder, som handlar om Arbetsförmedlingen. I dagens program diskuterar myndighetens generaldirektör Mikael Sjöberg och Roland Paulsen hur myndigheten kan bli mer populär och inriktad på service till arbetssökande och företag? Och varför tycker de så olika om arbete?

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Ülku Holago