Gunno Renman vet värdet av rent vatten

9:18 min
Han skulle gärna bli av med några flaskor sprit, som står i ett hörn av sitt arbetsrum. Vi är hos Gunno Renman, som är professor vid avdelningen för mark och vattenteknik på KTH i Stockholm och flaskorna får han som gåvor under sitt miljöarbete i Östeuropa. Men vattenprovtagarna, som står bredvid flaskorna, är han rädd om.

Gunno Renmans miljöintresse vaknade när gruvbolaget i hans ungdom förorenade Vindelälven där han bodde. Redan då var hans tanke snarare att sådana problem måste lösas, än att kritisera miljöbovarna. Idag har han forskat fram ett filtermaterial som ska installeras i stor skala vid en beryktad kycklingfarm i Ryssland, för att förhindra att fosfor från kycklingarnas gödsel läcker ut i Östersjön och bidrar till övergödningen där.

Och nu ett antal decennier senare är Gunno Renman inte bara professor vid KTH i Stockholm, han är också professor vid Lantbruksuniversitetet i Warszawa och tillbringar mycket tid i Polen som fortsätter att vara viktigt för honom. Han trivs med att jobba där, men en brist som han ser där det är dålig kontakt mellan universitetsvärlden och det övriga samhället och näringslivet, något som vi är klart bättre på i Sverige säger han.