Erotiska gudsupplevelser och kvinnlig frihetskamp på 1200-talet

39 min
Filosofen Jonna Bornemark och teologen Ola Sigurdson samtalar om Mechtild av Magdeburg, mystikern som kämpade för kvinnlig frihet redan på 1200-talet.

Veckans program handlar om kvinnlig frihetskamp på 1200-talet, om erotiska gudsrelationer och om sinnlighetens fenomenologi. Allt förenat i mystikern Mechtild av Magdeburg som tillhörde Beginrörelsen, ett mellanting mellan nunneväsende och lekmannarörelse. Beginerna levde avantgardistiska liv, utan män och rörde sig fritt på gatorna, nära förbundna med den pågående urbaniseringen. Mechtild är känd för texter om sina ofta starkt erotiska gudserfarenheter och levde, som andra mystiker, på gränsen till att anklagas för kätteri.

Medverkande är filosofen Jonna Bornemark och teologen Ola Sigurdson.

Programledare och producent Peter Sandberg