Finansvärlden borde anlita djävulens advokater Och kvalitetsnivån på våra universitet i fritt fall

14 min
Problemet med världens börser är att finansmäklarna blivit alltför specialiserade. Den teorin läggs fram under vårt tema "Från Börs till börs". Vi väcker också frågan hur kvaliteten är på våra svenska universitetsutbildningar. -I fritt fall, åtminstone inom humaniora och samhällsvetenskap, som angrips från båda hållen, anser historiker i Göteborg.

Ett av börsens problem är specialiseringen: inom finansvärlden finns det en enorm kompetens, men eftersom alla är specialiserade på olika områden behöver samarbetet utvecklas och inte minst behöver banker och finansiella institut anlita folk som tjänar som djävulens advokater. Det anser debattören Johan Norberg.

Ett sätt att tygla vilda och enögda satsningar är att låta investerarna ta smällen när de gör fel, i stället för att ständigt rädda dem. Men framför allt måste varje organisation och företag på egen hand bli bättre på att uppmuntra mångfald, mer bredd i perspektiven och fler nejsägare.

Hör också en miniserie i två avsnitt om situationen på landets universitet. Kvalitetsnivån på svenska utbildningar – åtminstone inom samhällsvetenskap och humaniora – befinner sig i fritt fall, menar historikern Jens Stilhoff Sörensen.

Och eftersom angreppen på universiteten sker både från höger och vänster, finns det ingen politisk sida att vädja till, menar Sörensen.

den svenska högskolan har blivit en forsknings- och akademikerfientlig inrättning. Det Humboldtska bildningsidealet är bortspolat. Den akademiska friheten avskaffad. Universitetet har blivit Humboldts helvete.