I Paris skolor tror man på korvstoppning

20 min
Skolan krisar. Är lösningen en återgång till den mer traditionella och lärarstyrda undervisningen? Korvstoppning? Något som förknippas med den traditionella skolan är kravet på utantillinlärning - att från minnet rabbla upp saker utan närmare eftertanke - en form av hjärngympa som känns gammaldags och förgånget i svenska skolan.

Men för franska elever är detta fortfarande verklighet.Vetandets värld är på plats i Paris för att jämföra den svenska och franska skolan, och vi får höra några pedagoger och minnesforskare ge sin syn på utantillinlärning.

Under 1800-talet var synen på god inlärning i skolan att just att lära sig saker utantill.

Men redan efter 2a världskriget började fokus skifta mot förståelse. Och efter att 68-rörelsen svepte över stora delar av västvärlden ifrågasattes den gamla auktoritära skolan där eleven sågs som passiva mottagare av kunskap – elever skulle istället själv söka efter kunskap. Utantillinlärning kom att hamna i motsats till förståelse.

Men med dagens tekniska hjälpmedel och internets ständiga närvaro anser många pedagoger att elevernas energi som förr ägnades åt korvstoppning av fakta istället kan läggas på mer övergripande problem och analyser.