Med Täppas Fogelberg

30 min
Ring P1 från Sundsvall om bland annat varför vi ska tillåta jakt i Sverige, naturkatastofen i Nepal och hemtjänsten. Programledare: Täppas Fogelberg.