Cykelns återkomst - från leksak till revolutionärt redskap

44 min
Cykelns status har ökat markant på senare år. I populärkulturen står cykeln återigen för modernitet. I storstädernas igenkorkade system ses cykeln allt mer som en seriös arvtagare till bilen. Och övervikt och sviktande folkhälsa har gjort racercykeln till en större statusmarkör än racerbilen. OBS Magasin handlar idag om cykelkulturens nya guldålder.