Studio Ett 29 april 2015

102 min
Räntan förblir oförändrad, Sverige på efterkälken i barncancervården, Generationsskifte i den Saudiska statsledningen, Nepal-tröstlöst arbete i jordbävningens spår, Rymdfarkost störtar mot jorden, Massakern i Song My, Religionsbråk på migrantbåt, Svenska EU-parlamentariker om flyktingsituationen i Europa, Tjejer spelar fotboll i pojkserie.