Tredje världskriget

40 min
Historikerna Wilhelm Agrell, Kristian Gerner och Lina Sturfelt diskuterar framtiden - eller är tredje världskriget redan nutid?

Att andra världskriget uppstod som en följd av hur det första slutade är en allmänt spridd uppfattning. Kommer ett tredje världskrig uppstå som en följd av hur det andra slutade, för i dagarna sjuttio år sedan? Vad är över huvud taget ett världskrig, och hur påverkar det vårt sätt att tänka?

Tre historiker, varav en ägnar sig åt mänskliga rättigheter och har skrivit sin avhandling om första världskriget i svensk föreställningsvärld, en är expert på underrättelseanalys och en expert på Öst- och Centraleuropa, diskuterar under ledning av programledare Lars Mogensen.

Producent: Thomas Lunderquist