Vetenskapsradion: Kall fusion

57 min
Andrea Rossi påstår att hans maskin fungerar genom kall fusion. Forskare får dock inte titta in i maskinen eller ta del av alla mätdata. Ändå har etablerade svenska forskare skrivit positiva rapporter om maskinen.

Det här är ett poddpaket från Vetenskapsradion. Vi har samlat tre delar i ett paket som handlar om kall fusion.

Fusion är när atomkärnor slås ihop och bildar tyngre kärnor medan energi frigörs. På så sätt alstrar solen och andra stjärnor sin energi, men det sker under mycket höga temperaturer och tryck. Skulle fusion ske utan att det krävs hög temperatur är det kall fusion. Om det fanns skulle det förändra världens energiförsörjning. Idag finns dock inga belägg för att en sådan kärnfysikalisk process kan ske.

Andrea Rossis påstådda mirakelmaskin har testats vid Uppsala Universitet och inga resultat från testet eller omständigheterna kring det har publicerats. Även på Naturhistoriska riksmuseet har det gjorts en viktig undersökning som tyder på att Rossis påståenden inte stämmer. Men inte heller där har någonting publicerats… Trots alla varningsklockor fortsätter ett halvdussin forskare på Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan enträget att samarbeta med Andrea Rossi för att försöka ta reda på om hans påstådda energiapparat e-katalysatorn fungerar…