Terrorattacken i Kenya

31 min
Emma Skeppström, tidigare analytiker vid Försvarets forskningsinstitut, är här för att prata med Kodjo, Hanna & Martina om de 147 människor som dödades vid Garissa University College i Kenya efter en terrorattack genomförd av terroristgruppen Al-Shabaab.