Datahallarna växer i takt med sociala medierna

20 min
Den sociala internettjänsten Facebook etablerar sig med en stor datahall här i Sverige, den första utanför Nordamerika. Det är en jättelik investering i Luleå på flera miljarder kronor - den största enskilda investeringen i Luleå sen järnverket byggdes 1940 som kommunalrådet Karl Petersen uttryckte det.

Stora datahallar är en starkt växande trend som har att göra inte minst med dom alltmer spridda datatjänsterna som bygger på att vi kopplar upp oss mot tjänster som levereras via våra datorer och allt smartare mobiltelefoner.

Det verkar finnas plats för flera olika modeller för hur den här sortens infrastruktur byggs i framtiden - antingen jättelika anläggningarna som Facebook nu bygger i Luleå, där planerna går ut på att om några år ha smällt upp tre jättehallar om vardera 28 tusen kvadratmeter - eller det flexiblare modulsystemet som Bahnhofs styrelseordförande Jon Karlung beskrev i programmet.

I programmet medverkar Åke Edlund - med s.k.datamoln som specialitet, knuten till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.