Radiokören och Serikon utforskar klimatförändringar i musik

Här finns inget ljud
Musik som skrivits under renässansen och nutiden i två regioner som påverkas starkt av klimatförändringarna, Italien och Sverige.

- Vi vill belysa klimatfrågan ur ett miljömässigt och kulturellt perspektiv. Ett exempel är monument som vittrat sönder i exempelvis Venedig. Klimatförändringarna påverkar miljön och våra kulturarv, men musiken överlever, säger Daniel Stighäll, ledare för ensemblen Serikon.

Jan Sandströms "Acqua Alta", eller högvatten, skrevs efter en dikt med samma namn av den indiske poeten Meena Alexander. Uttrycket "acqua alta" syftar på Adriatiska havets återkommande högvattenperioder som orsakar kraftiga översvämningar i Venedig. Vid upprepade tillfällen har mer än halva staden försatts under vatten, något som man lärt sig att leva med i staden. Musiken från regionen, som ofta rullar som vågor och tillslut "svämmar över", kanske till och med vittnar om vattnets ständiga hot?

Även utöver Nordens Venedig – Stockholm, så har vi här i Sverige väldigt många städer som kommer drabbas hårt av förändringar i vårt klimat. Meteorologen Pär Holmgren berättar under konserten mer om vad som kan hända med våra kustnära städer när det gäller miljö, vatten och klimat.

Vi får också ett uruppförande av tonsättaren Gavin Bryars "De Profundis Aquarum" (Ur Havens Djup). Stycket är stämningsfullt och kontrastrikt och är skrivet över Psalm 69 ur Psaltaren och specifikt för Radiokören tillsammans med Serikon.

Bryars musikaliska språk tar avstamp i äldre musik och växer alltid ut i något helt annorlunda och nytt. Den mer detaljerade kopplingen till klimatet i det här verket är att han framkallar en musikalisk bild av en döende värld, där människan ropar till Gud om hjälp i nödens stund.

Dirigent: Olof Boman.
1. Giovanni Gabrieli: Canzon nr 10.
2. Claudio Merulo: Sanctus för 16 stämmor.
3. Gavin Bryars De profundis aquarum, uruppförandet.
4. Claudio Monteverdi: Dixit Dominus.
5. Sven-David Sandström: En ny himmel och en ny jord.
6. Claudio Monteverdi: Crucifixus för fyra stämmor.
7. Jan Sandström: Acqua alta.
8. Giovanni Gabrieli: Canzon septimi toni för åtta stämmor.
9. Giovanni Gabrieli: Magnificat för 33 stämmor.
Konsert 18/4, Engelbrektskyrkan, Stockholm.

Programledare: Sofie Almroth
(sofie.almroth@sverigesradio.se)

Producent: Martin Igelström

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.03
  Giovanni Gabrieli - Canzon nr 10
  Radiokören, Serikon
 • 19.14
  Claudio Merulo - Sanctus för 16 stämmor
  Radiokören, Serikon
 • 19.31
  Gavin Bryars - De profundis aquarum
  Radiokören, Serikon
 • 19.49
  Claudio Monteverdi - Dixit Dominus
  Radiokören, Serikon, Marika Scheele Och Marie Alexis, Sopraner
 • 19.58
  Sven David Sandström - En ny himmel och en ny jord
  Radiokören, Serikon
 • 20.15
  Jan Sandström - Acqua alta
  Radiokören, Serikon, Magnus Wennerberg, Tenor Ulla Sjöblom, Sopran Mia Lundell, Alt
 • 20.43
  Giovanni Gabrieli - Magnificat för 33 stämmor
  Radiokören, Serikon, Mia Lundell, Mezzosopran Mathias Brorson, Baryton
 • 20.50
  Giramo - Festa, riso, gioco e gioia
  Radiokören, Serikon
 • 20.55
  Tjaikovskij - Stormen
  Radiokören, Serikon
 • 21.18
  Brahms - Regnsonaten
  Radiokören, Serikon
 • 21.47
  Chopin - Regndroppspreludiet
  Radiokören, Serikon
 • 21.53
  Rimsky Korsakov - Hymn till solen
  Radiokören, Serikon