Spådomen, kritik i LA och Strändernas svall

44 min
Till Los Angeles! Det blir besök på tidskriften LA review of Books, ett samtal om Pleijels nya - och ett Verket som värker!

Kritikens programledare Anneli Dufva har träffat Laurie Winer, som är en av grundarna av tidskriften Los Angeles review of Books. Den startades som en reaktion på den krympande bokbevakningen i den amerikanska dagspressen och idag, tre år senare, är den ett etablerat magasin - framför allt på nätet - fyllt av essäer, analyser, intervjuer och kritik. Men, vilka är svårigheterna och vad driver dem att fortsätta?

Kritiken har också bjudit in Lina Kalmteg, kritiker på bland annat Svenska dagbladet, och kulturredaktionens Jenny Teleman för ett samtal om Agneta Pleijels nya roman, den kritikerhyllade Spådomen. En flickas memoarer - och dessutom, ett Verk som värker! Den här gången är det Lotta Larsson som förklarar varför Eyvind Johnsons Strändernas svall har blivit en roman som hon aldrig kan - eller vill - släppa taget om.