När freden kom till brukssamhället Karlsvik i Norrbotten

29 min
Hör karlsviksborna berätta barn och ungdomsminnen från tiden efter kriget i det lilla industriarbetarsamhället våren och försommaren 1945.

Här i Karlsvik passerade i juni 1945 25.000 ryska krigsfångar som Tyskland tagit till fånga i Sovjetunionen.  Thorild Jordung var 14 år och gav bort en docka till ett av barnen i lägret. Under kriget fanns i Karlsvik  två stora magasin. Tyskmagasinen kallades de. Här lät svenska staten Hitlertyskland förvara mat, sprit och cigaretter till de tyska trupperna som passerade genom Norrbotten. 

Reporter Ylva Mårtens.