Från Atombomben till Anime: Japanska animefilmer tilltalar både barn och vuxna

14 min
Vad är det som gör att japanska tecknade filmer - animefilmer - är så populära över hela världen, både för barn och för vuxna? Japankännaren Anette Masui söker svaret i OBS, och hittar en tes i en bok av den norske japankännaren Anne Thelle: att det har med den japanska erfarenheten av atombomben att göra.

"Många – både filmkritiker och fans – brukar ju beskriva japanska tecknade filmer som känslomässigt omskakande. I dem, menar man, finns en overklighetskänsla parad med ett sanningssökande; en förhöjd livsnärvaro, framkallad av dödens närhet.

På så vis har också anime något som talar till oss alla, oavsett ålder, bildning och nationalitet. Något som har med tillvarons innersta kärna - och människans själva existens att göra."