Tendens

34 min
I Malin Sahlins jobb ingår att rycka ut när de rester av naturskogar med höga naturvärden som finns kvar i Sverige hotas av avverkning. Svenska Naturskyddsföreningen har ett nät av frivillliga rapportörer runt om i Sverige som bevakar vad som händer med den dryga tiondel av den svenska skogen som ännu inte kalhuggits, naturskog som de flesta aktörer i skogen säger sig värna. I Tendens följer vi idag med henne ut , bland annat till skogen Andbrännan som anmälts för avverkning. Programmet är gjort av Ola Hemström.