Lotten Collin: En svensk kommunist på brasiliansk TV

3:38 min
Utrikeskrönika den 13/4 2015