Om flygrädsla

44 min
Samtidigt som psykologen Erik Matton botade andra människors flygfobi, skulle han själv aldrig ge sig in i en av dessa asläskiga maskiner. Fram till en dag då det blev flygfobin vs. familjen. Hanna, Kodjo och Sara får lära sig hur man botar en fobiker