Ett vildare Europa

20 min
Är det dags att låta naturen ta över i några områden i Europa? Organisationen Rewilding Europe vill se stora gräsätare som visent, uroxe och vildhäst komma tillbaka nu när bönder och betesdjur försvinner från den europeiska landsbygden.

I Skottland försvann skogarna för tusentals år sedan - och många djurarter har utrotats under århundranden. En av de första att återvända är bävern.

Olwen Hemmings har följt bävrarnas återkomst till Knapdale i västra Skottland. Hon har sett hur fyra bäverfamiljer, som kom från Norge, har skapat livsmiljöer för fåglar, trollsländor och för själva skogens återkomst. The Scottish Beaver Trial är ett femårigt försök som just nu ligger på regeringens bord. Under året kommer beslutet om bävrarna ska få stanna.

Många tror att det naturliga Skottland är ett trädlöst landskap med kortbetade gräsmarker.

– Ingen minns högländernas tallskogar och de frodiga lövskogarna vid kusten, säger Simon Jones, naturvårdschef på Scottish Wildlife Trust.

Han hoppas även få uppleva lodjurets återkomst till Storbritannien. Lodjuret skulle kunna underlätta återväxt av skog genom att hålla nere de stora hjortstammarna.

I övriga Europa har många djurarter ökat de senaste decennierna, men det är ont om natur som får sköta sig själv. Det vill Staffan Widstrand från organisationen Rewilding Europe se mer av. I stället för att hålla kulturlandskapet öppet med maskiner och stödsystem vill han se vildhästar och visenter komma tillbaka i landskapet - även i Sverige.

– Vi jagade bort visenten från Sverige för kanske 9000 år sedan, därefter uroxen och vildhästen. Nu kommer de tillbaka i områden som överges av bönderna och deras betesdjur på flera håll i Europa, säger Staffan Widstrand.

I programmet medverkar Simon Jones, naturvårdschef Scottish Wildlife Trust, Olwen Hemmings, Scottish Beaver Trial och Staffan Widstrand, Rewilding Europe.