Historierna om kriget

44 min
I veckans Kritiken är andra världskriget utgångspunkten för ett författarsamtal med Ola Larsmo, Astrid Seeberger, Steve Sem-Sandberg och Lotta Lundberg.

Programledare Anneli Dufva bjudit in fyra författarna som alla har skrivit romaner som förhåller sig till kriget - hur har de valt historierna och varför just de? Romanerna kan skildra krigsåren, men också tiden före och efter, oftast en bit från slagfälten. Vad hoppas författarna kunna förmedla med sina berättelser?

Steve Sem-Sandbergs De utvalda och De fattiga i Łódź, Lotta Lundbergs Skynda, kom och se och Timme noll, Ola Larsmos Förrädare och En glänta i skogen och Astrid Seebergers nyutgivna Nästa år i Berlin - alla är romaner där konsekvensen av nazismen och andra världskriget träder fram i sin fasansfulla tydlighet, om än på vitt skilda sätt. Hör veckans Kritiken som den här gången helt ägnas åt 70-årsminnet av andra världskrigets slut.

De verk som rekommenderas i slutet av programmet
Lotta Lundberg: Vibeke Olsson ”Ulrike och kriget”
Steve Sem-Sandberg: Imre Kertesz ”Mannen utan öde”,
Astrid Seeberger: ”En kvinna i Berlin”, anonym författare
Ola Larsmo: Ann-Marie Ljungbergs ”Mörker stanna hos mig”, samt filmdramatiseringen av Wannsee-konferensen.
Programledare Anneli Dufva nämnde Astrid Lindgrens krigsdagböcker.