Varför kan norska fiskare men inte vi?

24 min
Samtidigt som EU kämpar med att driva igenom en hållbar fiskepolitik så klarar Norge arbetet betydligt bättre. I Nordnorge tar fiskarna tar upp stora fångster av torsk utan att tära på beståndet.

 I 30 år har det i Norge varit förbjudet att kasta tillbaka fisk som inte går att sälja och det finns enligt forskare en mer ömsesidig respekt mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter jämfört med i Sverige. Det utkastförbud som numera finns inom EU verkar inte fungera fullt ut och det är svårt att kontrollera hur mycket fiskeflottan drar upp. Klotet synar EU:s fiskepolitik där det också finns ljuspunkter. Det illegala, ohållbara, fisket utanför Västafrika har minskat betydligt efter påtryckningar om att stoppa exporten till EU ifall länderna inte tar tag i problemet. Programledare Marie-Louise Kristola.