Öringen trivs igen i den restaurerade Vindelälven

19 min
Bädda med grus, lägga tillbaka stenbumlingar i vattnet och fälla träd över bäckar. Nu återställs vattendrag i Sverige för att i möjligaste mån bli likadana som de var före timmerflottningens tid. Under flottningsepoken byggdes nämligen älvar, åar och bäckar om, så att de till slut mer eller mindre liknade jämna, raka kanaler istället för de naturligt slingrande vattendrag som de en gång hade varit. Man rensade också bort stenar, trängde ihop åarna med stenkistor och vallar och byggde dammar för att reglera vattenflödet. Allt detta påverkade möjligheterna för öring och lax att vandra och leka. Ett exempel är Vindelälvsområdet där det bedrevs storskalig timmerflottning från 1850 till 1976 och så småningom började man underlätta timrets färd genom vattnet genom att plocka upp större stenar ur vattnet. Arbetet med flottningslederna i Vindelälven finansieras med EU-pengar i projektet Vindel River Life, som går ut på att restaurera 22 olika biflöden i älven. Vi besöker Hjuksån, en av de restaurerade åarna i Västerbottens inland, tillsammans med marinbiologen Johanna Gardeström, fiskbiologen Daniel Palm och Daniel Jonsson från Vindelälvens fiskeråd.