Ögonens rörelser en nyckel till vårt inre

20 min
Eyetracking eller ögonrörelseforskning är en forskningsgren som växer kraftigt. Allt fler forskningsområden tar våra ögonrörelser till hjälp för att söka svar på olika frågor. Hur skall bli bättre på att lära ut läsning? Fungerar reklambudskapet som det är tänkt? Vad ligger bakom att våra val av varor i butiken. Hur läser vi textremsorna på Tv:n? Ja det är några frågor där forskare och andra hoppas tar våra ögonrörelser till hjälp för att finna svar. Våra ögonrörelser kan också vara nyckeln till hur man skall kunna se våra inre mentala bilder. Forskare i Lund har nämligen upptäckt att ögonrörelser spelar stor roll när vi målar upp och beskriver våra inre bilder, även när vi föreställer oss saker vi aldrig sett förut. Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet är ett av världens ledande ögonrörelselaboratorier och där träffar vi bland annat Kenneth Holmqvist som leder eyetracking gruppen i humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och Roger Johansson, kognitionsvetare som använder ögonrörelser i sin forskning.