När Orvar blir gammal. Om åldrande 2011

42 min
Jätteproppen Orvar skojades det om en gång i tiden. Det är den generationen som nu drar på sig golfbagen eller försöker förverkliga sina drömmar. Friskare och rikare än tidigare generationers gamla - och ändå skrämda av det ålderdomens smygande förfall som är lika hotfullt som alltid. Men åldrandet är inget som inträffar vid 65 eller 75. Att bli gammal är en sak, men åldrandet är en process som inleds direkt när livet börjar. Många av oss försöker skjuta upp det eller förneka det. Hälften av de barn som föds idag kommer att bli 100 år. Ändå finns det folk som drabbas av åldersnoja när de fyller 30. Vad är det vi är så rädda för med livet? Fysikern och författaren Bodil Jönsson diskuterar åldrandets utmaningar och möjligheter med artisten och poeten Emil Jensen när Filosofiska rummet fortsätter sitt gästspel på Grubbelklubben, Moriska paviljongen i Malmö.