Fotonik - ljus i stället för el

20 min
Ljus håller på att ersätta och komplettera el på fler ställen i samhället än vi kanske anar. Mest känd är den fiberoptiska bredbandskabeln som överför ljuspulser i stället för el. Men snart kommer ljuset att överföras ända in till datorers integrerade kretsar med hjälp av pyttesmå lasrar, lysdioder och andra komponenter. Ljusöverföringen går under samlingsnamnet fotonik.

Under lång tid har dataöverföring främst skett via kopparkablar. Men när mängden data ökar blir energiförlusterna i koppar för stora. Ljus som färdas snabbt genom tunna glasfibrer, så kallad optisk fiber, blir då ett allt mer efterfrågat alternativ, liksom ljusöverföring ända in till datorernas integrerade kretsar.

Janne Oskarsson, byggledare på Stokab, och Frank Strand på Elements Consulting visar en nyindragen optisk bredbandskabel som går ända in i lägenheten - så kallat fiber till hemmet.

– 1900-talet var elektronikens århundrade då vi gjorde teknikutveckling med ström, byggde elektriska maskiner, elsystem och så vidare. 2000-talet blir fotonikens århundrade då vi kommer att använda ljus för kontrollfunktioner, behandling och mer sofistikerade saker, berättar Fredrik Laurell, professor i laserfysik och Lars Thylén, professor emeritus, från Kungliga tekniska högskolan.

Michael Fokine, universitetslektor, visar hur laser används för forskning på glas. Någon renodlad optisk dator kommer det dock dröja länge innan vi får se. Främst på grund av de fysiska begränsningarna av ljusets våglängd, säger Gunnar Björk, professor i mikrovågsteknik och fotonik på KTH.

Utöver bredbandskablar används ljusöverföring redan i bilars datanätverk. En fördel är att ljuset inte ger elektromagnetiska störningar, vilket elkablar kan göra. Fotonik är även mer än överföring av data. Det kan exempelvis handla om konvertering av ljus till el i solceller, vattenrening med UV-ljus, detektering av ljus med kameror och olika sorters mätare samt LED-belysning.