Nyheter från Vetenskapsradion

4:55 min
Nya fynd av fossil i bergen i Skottland kan hjälpa till att förklara hur det gick till för 350 miljoner år sedan när de första ryggradsdjuren gick upp på land, eftersom det hittills har varit mycket ont om fossil från den här tiden. Forskare vid den stora partikelacceleratorn LHC i Schweiz har lyckats få de små partiklarna B-mesoner att falla sönder till ännu mindre myoner, vilket bekräftar den så kallade standardmodellen.