På minuten ur arkivet - Sveriges Radio 90 år

29 min
Lennart Swahn med en klocka och en pratglad panel.

I panelen: Margareta Krook, Stig Järrel, Moltas Eriksson och Catrin Westerlund. Programledare: Lennart Swahn. Från 1969.
Med på bilden även producenten Ursula Richter.