Ulf Danielsson

4:25 min
Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet. Hans forskning handlar om de fundamentala maturlagarna och vad de har att berätta om universums skapelse.Han har skrivit två populärvetenskapliga böcker: Stjärnor och äpplen som faller samt Den bästa av världar. Han förekommer flitigt i radioprogram som Filosofiska rummet och var Sommarpratare 2010.