Statsskuld och privat skuld är kommunicerande kärl

14 min
I vår nya serie om global ekonomi, och ekonomisk verklighet - "Från Börs till börs", gör frilansjournalisten Dan Jönsson tre reflektioner kring begreppet ”skuld”. Den första sänds idag. Hör också i serien "Guru då, död idag?" om filosofen Edmund Husserl och vad han kan betyda för Facebook-generationen.

Sveriges statsskuld är idag nere på en historiskt låg nivå. Samtidigt har det privata lånandet i Sverige ökat dramatiskt. Statsskulder och privata skulder är kommunicerande kärl – och vad det innebär, reflekterar Dan Jönsson över i det första avsnittet.

Det svenska folkhushållets skuldbomb brinner på - och den kan inte släckas, bara skickas över till någon annan. Vem som ska hålla i den när det smäller är den verkligt explosiva frågan.

Vi fortsätter också serien ”Guru då, död idag?”. Isabelle Ståhl reflekterar kring vad filosofen Edmund Husserls fenomenologiska syn på jaget som något vi aldrig riktigt kan få grepp om, betyder för Facebookgenerationen.

det går aldrig att få någon verklig åtkomst till sitt jag. Det är en flod snarare än en frusen sjö. I en tid då jaget ständigt förväntas spela huvudrollen i alla sammanhang blir det ännu mer påtagligt hur svårt det är att komma det inpå livet.