Byggmästare Solness av Henrik Ibsen

Här finns inget ljud
Byggmästare Solness har nått höjdpunkten i sin karriär men är ändå inte nöjd med varken konsten eller kärleken.

Den store byggmästaren får då besök av den unga Hilde Wangel. Hon har kommit för att kräva det halva kungarike han en gång lovade henne.

Byggmästare Solness

Av Henrik Ibsen

Övers: Björn-Erik Höijer.

sMedverkande: Halvard Solness – Lars Hanson, Aline Solness – Märta Arbin, Dr Herdal – Olof Widgren, Knut Brovik – Carl Ström, Ragnar Brovik – Keve Hjelm, Kaja Fosli – Ulla Smidje, Hilde Wangel – Maj-Britt Nilsson

Regi: Henrik Dyfverman

Från 1952