Tema: Från Börs till börs Använder nationalekonomerna fungerande verktyg?

14 min
OBS-redaktionen inleder idag en ny serie som kommer att belysa global ekonomi ur en rad vinklar. Idag koncentrerar vi oss på nationalekonomernas förhållande till verkligheten

I det första programmet ställer vi frågan om nationalekonomerna har de verktyg som krävs för att kunna analysera dagens ekonomiska verklighet. Frilansjournalisten Joakim Bröms kritiserar den neoklassiska skola som dominerat nationalekonomin sedan 1870-talet – en riktning som lägger fokus på utbud och efterfrågan, och människan som en rationell varelse.

Den ekonomiska lära som många studenter får sig till livs på dagens grundutbildningar kallar Edward Fullbrook för ”maskinålderns motsvarighet till astrologi”. Därefter råder han sina kollegor att inte prata om osynliga händer och magi, annat än till väldigt små barn.

Andreas Bergh är nationalekonom och välfärdsforskare. Bergh anser att kritiken mot den neoklassiska riktningen inom nationalekonomin inte är ett särskilt nytt påfund.

Medan både världen och huvudfåran inom nationalekonomin har förändrats rejält, låter kritiken från de alternativa ekonomerna likadant, som om inget hänt. Vem är det då som är enkelspårig och verklighetsfrånvänd?