Ekologisk triage - det omöjliga valet

20 min
Nya studier pekar på att arter försvinner tusen gånger snabbare idag än tiden före människans påverkan på planeten. Är det dags att vi börjar välja ut vilka arter som ska skyddas - och vilka som ska väljas bort?

Det växande problemet med arter som drivs till utrotning på grund av människans påverkan är nu så stort att allt fler forskare ser det som både omöjligt och bortkastade resurser att försöka rädda alla arter som finns kvar i världen.

I stället lyfter vissa forskare fram att vi måste börja välja vilka arter vi ska lägga resurser på – och därmed välja bort andra. Det kontroversiella förslaget har fått namnet ekologisk triage.

Triage är ett franskt ord som betyder just val, eller prioritering, det används i medicinska sammanhang och handlar där om ett system som gör det möjligt för personalen att prioritera bland olika patienter efter till exempel en stor olycka med många inblandade.

En forskare som ser det som en nödvändighet är David Bowman, professor i biologi vid universitetet i Tasmanien, Australien.

Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi vid SLU i Uppsala är dock skeptiskt till att vi skulle börjar tillämpa triage i naturvården här i Sverige. Per Sandin, lektor i bioetik, vid SLU lyfter fram de filosofiska aspekterna på frågan medan Ulrika Palme, lektor på avdelningen för Miljösystemanalys på Energi och Miljö på Chalmers tekniska högskola försöker hitta mer påtagliga indikatorer för biologisk mångfald.