VR Nyheter 20110927

4:36 min
Svenska läkare får ordinera homeopati på samma vis som tyska kollegor. Ny billigare avancerad teknik hot mot marina kulturminnen.