Finns matematiken och de matematiska objekten?

42 min
söndag 25 september 17:00 i P1 (repris fredag 30 sept 21:03)

Är matematik en egen vetenskap, oberoende av naturvetenskapen, eller existerar matematiken bara när den tillämpas inom andra områden? Och hur är det med de matematiska objekten, finns de och i så falla hur? Matematik och filosofi har alltid hängt ihop och i båda tankesystemen ger olika skolor olika svar på vad som kan hållas för sant, vad som är sann kunskap och vad som inte går att veta.

Gäster är Gunnar Berg, universitetslektor i matematik, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och Sören Stenlund, professor i teoretisk filosofi som ägnat sig åt matematikens filosofi.

Programledare och producent Peter Sandberg