Agroforestry – när åkern blir en skogsträdgård

19 min
Träd och buskar i rader på åkern - med en vanlig spannmålsodling mellan - prövas i ett forskningsprojekt där 13 gårdar och forskare letar efter odling med mindre miljöpåverkan.

Skogsjordbruk, skogsträdgårdar och silvo pasture. Det finns många olika varianter av det som kallas agroforestry. Tretton gårdar letar tillsammans med forskare från Stockholm och Örebro Universitet efter ett odling med mindre miljöpåverkan.

– Agroforestry har sitt ursprung i tropikerna. Nu letar vi efter vilka växter som kan passa här, säger Christina Schaffer från Stockholms universitet.

Alla gårdar har en forskningslund där olika växter testas efter ur stor skörd de ger och hur de fungerar tillsammans. Tanken är att träd och buskar både ska ge bär och frukt och fungera som vindskydd. De ska även ge växtstöd och dra upp näring ur djupet. Äppelträd, hassel eller mindre kända bärhäggmispeln med blåbärsliknande bär är några exempel.

En av de deltagande gårdarna är Hånsta Östergärde. Där ska Ylva och Kjell Sjelin prova alléodling på ett av sina fält. Där finns 200 meter långa rader av träd och buskar med tolv meters mellanrum.

I mellanrummet kommer de till en början att odla vanligt ettårigt spannmål men så småningom hoppas de på perenna grödor, växter som man skördar bladen av och gör proteinrik bladkoncentrat eller perenna varianter av vete eller korn.

I en framtid ser Kjell Sjelin hur de skördar olika bär och frukter från buskar och träd för hand - eller varför inte soldrivna robotar bland de taggiga buskarna?

I programmet medverkar forskaren Christina Schaffer från Stockholms universitet och ekologiska lantbrukarna Ylva och Kjell Sjelin.