Hotet mot grodorna

20 min
En mikroskopisk svamp som kan orsaka sjukdom hos groddjur finns nu i Sverige. Smittan har dragit fram som en epidemi i flera länder, främst tropikerna och varit orsak till att mer än 200 arter groddjur dött ut.

Det skymmer vid en damm i skånska Fyledalen. Klockgrodor spelar intensivt. Arten var utrotad på 1960-talet men har nu tack vare olika projekt återkommit till allt fler vatten.

Men ett nytt hot seglar upp. En svamp som orsakar en sjukdom hos groddjur hittades vid provtagning hos några grodor i Skåne och Blekinge för några år sedan, bland annat på klockgroda.

På 1970- och 1980-talen försvann oförklarligt ett stort antal groddjur i Centralamerika, Sydamerika och ungefär samtidigt i Australien. Intensiv forskning kunde påvisa en mikroskopisk gisselsvamp, som lever i vatten och fuktig miljö. Sjukdomen chytridiomykos angriper huden, ett livsviktigt organ hos groddjur och har orsakat massdöd hos många arter.

Forskare bedömer att mer än 200 arter av groddjur har dött ut, främst i tropikerna. Jos Kielgast, dansk biolog vid Köpenhamns universitet och expert på sjukdomen, berättar om de faktorer som kan påverka utvecklingen av sjukdomen och att det ännu är svårt att utvärdera dessa.

Den mikroskopiska svampen har alltså hittats på groddjur i Skåne och Blekinge. Anders Hallengren, länsstyrelsen i Skåne och Per Nyström, konsult, berättar om den positiva ökningen av klockgrodebestånden och det eventuella hot som chytridiomykos kan utgöra framöver.

Sara Meurling är doktorand vid Zooekologiska institutionen vid Uppsala universitet och har börjat en kartläggning av förekomst av chytridiomykossvampen i skånska vatten. Ännu är det oklart om svenska groddjur utvecklar sjukdom av svampen.

Det vi kan göra i nuläget är att informera om svampen och uppmana folk att undvika att föra över utrustning av olika slag från ett vatten till ett annat utan att rengöra med svampdödande medel, menar Hasse Berglund, sektionschef på Naturvårdsverket.