Vassliv och mångfald hos öring

96 min
Biologisk mångfald i en sjö behöver inte bestå av en mängd olika arter, när det gäller öringar kan mångfalden finnas inom den egna arten - genetiskt skilda populationer lever i samma sjö men har utvecklat olika anpassningar till miljön de lever i. Naturmorgons Erik Kohlström åkte till jämtlandsfjällen där en grupp forskare försöker kartlägga mångfalden bland öringarna. Vår fältreporter Lena Näslund sänder direkt ifrån Sörfjärden - en Mälarvik mellan Strängnäs och Eskilstuna. I de stora vassarna trivs bland annat rördrommen - men fältstationen med samma namn har också bra koll på gäss. Ture Persson och Lars Ödman sällskapade Lena på plats. Vi tar reda på varför insekter som amiraler och bålgetingar gärna samlas kring savande björkar och så berättar vi om den nya inriktningen på den svenska jakten på mårdhundar, nu ska mårdhundarna inte skjutas längre utan fångas levande. Vår reporter Elin Lemel är ute i skogen och tittar på violspindlingen tillsammans med Gerda Stenström och Örjan Frits. Violspindling eller violspindelskivling var även svaret på gåtan vi sökte i förra veckans program. För ungefär ett år sedan ringde en man till Lunds universitet. Han hade gjort upptäckt vid ett stenbrott i Romelåsen i skåne. Från ett lastbilsflak med sten föll det av träbitar och de verkade komma från ett lager långt under det tjocka jordtäcket. Faktum är att det syns ett svart band mellan berget och moränen. Och när kvartärgeologerna från universitetet kom dig, kunde de konstatera att det var torv man hittat, som var väldigt spännande... I veckans kråkvinkel minns Thomas Öberg hur han spanade mot Apalacherna från taket på World Trade Center i New York. Bara fem månader senare rasade de berömda tvillingtornen samman. Thomas Öbergs kråkvinkel handlar om geologisk- och politisk kontinentaldrift. Programledare är Jenny Berntson Djurvall.