Nyheter på svenska vecka 36

7:50 min
De finska föreningarna och kommunernas kontaktpersoner spelar en viktig roll i hur väl minoritetslagen efterlevs. Högskoleverket vill nu slopa de nya reglerna, som gjort det svårare för utländska studenter att bli antagna till de svenska högskolorna. Redaktör Maynie Rantala.