Björk tränger ut granar på stormhyggena efter Gudrun

20 min
Svenskt skogsbruk står nu inför en av sina största utmaningar någonsin. Sex och ett halvt år efter stormen Gudrun har björktillväxten exploderat på stormhyggena och björken trycker tillbaka den gran som man planterat. Enligt skogsägare måste nu 300 000 hektar skog röjas, en yta lika stor som Gotland.- Vi jobbar väldigt hårt för att nu komma igång med röjningen. Det är ett gigantiskt projekt, säger Göran Örlander skogsskötselchef på skogsägareföreningen Södra med 50 000 medlemmar.Det är ont om tid. Inom fem år måste skogsägarna nu börja lövskogsröja stormhyggena. Idag är björken mellan en och tre meter hög och bildar ett nästan ogenomträngligt hav av ungbjörkar . Röjer man inte överskuggas granen som hämmas och piskas sönder av björkar som står allt för nära . Det är stora belopp som nu står på spel. Rätt utförd lövskogsröjning ökar värdet på skogen . För samhällsekonomin kan det ge inkomster på mellan 50 och 100 miljarder kronor, enligt Göran Örlander.För trettio år sen ansåg stora delar av skogsbruket att björken var ett ogräs, men naturvårdsforskningen har visat att med mer björk i skogen stärks den biologiska mångfalden.- Där granen inte växer spar vi björken. Det är bra för mångfalden, men handlar det om att välja mellan gran eller björk är det självklart att vi väljer granen. För det är granen som ger timmer och som våra barnbarn kommer tjäna pengar på. Det handlar om skogsproduktion på sveriges mest produktiva marker, berättar Göran Örlander.