Barn och facebookande gör oss till farliga bilförare

20 min
Krockkuddar, vajerräcken och antisladdsystem minskar risken att skadas eller dödas i trafiken, men de kan inte förhindra olyckor där föraren brustit i uppmärksamhet. I den bästa av världar håller föraren alltid blicken på vägen och har fullt fokus på den omgivande trafiken. Verkligheten ser annorlunda ut. Den innehåller bråkiga barn i baksätet, jobbiga mobilsamtal från en arg kund, krånglande GPS:er, utspillt kaffe och så vidare. Driver Distraction and Inattention är en internationell trafiksäkerhetskonferens som pågått i Göteborg den här veckan och handlar om vad som kan störa oss människor när vi kör bil. Frilansjournalisten Elisabeth Renström har träffat några av forskarna på konferensen för att få reda på var man idag står i frågan om det bör införas ett förbud mot mobilprat i Sverige Nästan alla länder i Europa har ett förbud mot att prata i mobilen samtidigt som man kör såvida man inte använder handsfree. Det har fått den paradoxala effekten att många sms:ar och facebookar istället, vilket är minst lika farligt som att köra onykter. I Sverige är det forfarande tillåtet att prata i mobilen när man kör, men frågan är hur länge till, och frågan är också om ett mobilförbud är rätt väg att gå eftersom det ju finns andra störande moment som gör oss farliga i trafiken. Att ha barn i bilen är ett exempel på störande moment som det presenterades ny forskning om. En mindre australiensisk studie har däremot visat att barn kan distrahera bilföraren mer än tekniska saker som telefoner. Missy Rudin-Brown från Monash University i Clayton Australien ledde studien, där 12 familjer med barn i åldrarna 1-8 år under tre veckor fick använda bilar som utrustats med kameror. Resultaten visade att barn störde förarna under 98 procent av alla resor och att barnen störde mer än tekniska apparater. Informationsfilmen som hörs i början av programmet är inget för känsliga personer. Den visar hur en sms:ande bilförare orsakar en olycka där fyra personer dör. Gwent Police i Wales gjorde den för att visa i skolor och den har också visats på BBC. Man kan hitta filmen på YouTube med sökorden "PSA Texting while Driving".