Bland jordloppor och kålfjärilar på Uppsalaslätten

24 min
Världens matproduktion måste fördubblas till år 2050 om vi ska kunna föda en växande befolkning, enligt FN. Samtidigt kommer användningen av kemiska bekämpningsmedel att behöva minska kraftigt för att skydda naturen - inte minst de viktiga pollinerande insekterna. 2013 infördes ett förbud i Sverige mot att använda bekämpningsmedel med neonikotinoider i, som visats skada våra bin, men nu vittnar lantbrukare om ökade angrepp av skadeinsekter. - Min vårraps hann inte komma upp i år innan den var helt uppäten av jordloppor, berättar Birgitta Ulväng, lantbrukare i Örsundsbro. Så hur ska vi skydda våra grödor i framtiden? Vi följer med Riccardo Bommarco och Margareta Hökeberg på SLU som forskar på växtskyddsmetoder ut i fält. Framtidens växtskydd kan handla om allt från att odla mer växter som nyttiga insekter gillar, till att så oftare, bygga skalbaggsåsar och preparera frön med stärkande bakterier. Programledare Marie-Louise Kristola