Waterloo – där Napoleon fick ge sig

25 min
Vetenskapsradion Historia besöker 200-årsjubilerande slagfältet vid Waterloo, där Napoleon mötte sitt öde.

Till Waterloo flockas 200 000 turister under jubileumsdagarna för att se mäktiga ljusskådespel och reenactmentstrider. Dessutom har herrgården Hougoumont, där de häftigaste striderna rasade, restaurerats. Den brittiske historikern Tim Clayton berättar om kampen vid herrgården där, och reenacmentgeneralen Etienne Claude och Hougoumontkännaren Natalie du Parc guidar runt på platsen.

Dessutom besöker Tobias Svanelid den nyöppnade utställningen på Skånelaholms slott utanför Stockholm, som berättar om minnet av Napoleon, 200 år efter slaget vid Waterloo, och historieprofessorn Martin Hårdstedt förklarar varför det gick som det gick med den franske kejsarens sista slag.