Kulturnytt

8:35 min
Kulturbråk i Israel. Vi minns Magnus Härenstam. Småtrevligt på Fredriksdalsteatern.