Ett ishav med allt mindre havsis

20 min
Blir sommaren 2011 den med minst havsis någonsin i arktiska oceanen? I början av sommaren såg det ut så, men sedan så avtog avsmältningen något och ännu så länge är det sommaren 2007 som har det trista bottenrekordet. Att delar av isen smälter bort under sommaren är livsviktigt för mycket av växt- och djurlivet i havet, eftersom solljuset kan nå ner och sätta fart på algernas fotosyntes, så att de kan blomma och sätta fart på hela näringskedjan, ända upp till sälar, valar och isbjörnar. Men även om sol och värme är något positivt för de flesta organismer, finns det en gräns som inte får överskridas. Klimatförändringarna kan komma att rubba balansen mellan de olika organismerna i ekosystemet och viktiga arter kan konkurreras ut för att kanske aldrig återhämta sig. Under tre år har forskare från ett tiotal forskningsinstitut inom EU, samt från Norge och Ryssland, arbetat gemensamt inom det EU-finansierade forskningsprojektet Arctic Tipping Points, för att försöka få en bild av hur olika arter i det marina ekosystemet kommer att reagera på ett förväntat varmare klimat. Frilansjournalisten Malin Avenius tar med oss ut på den sista och avslutande expeditionen i projektet som börjar på Svalbards västkust.